header_ptf2018_OK.jpg

 

 

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy
 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w IX Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, który odbędzie się w dniach 21 - 23 czerwca 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Proponujemy atrakcyjny program naukowo-szkoleniowy obejmujący aktualne problemy flebologii realizowany przez wybitnych Wykładowców i Praktyków. Liczymy, że spotka się on z Państwa aprobatą i będzie okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Mamy nadzieję, że zbliżające się spotkanie, nad którym patronat honorowy objęli J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - Prof. dr hab. Andrzej Drop, Prezydent Miasta Lublin - Dr Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego - Sławomir Sosnowski oraz Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek, przyczyni się do podkreślenia ważnej roli naszego ośrodka na naukowej mapie Polski i Europy.


Serdecznie zapraszamy do Lublina

 
Dr hab. Piotr Terlecki                    Prof. Tomasz Zubilewicz
     
 

 


Dear Colleagues


We cordially invite you to the 9th International Congress of the Polish Society of Phlebology, which will take place from June 21 to 23, 2018 in the Lublin Conference Center.

We offer attractive scientific and training programs introducing current problems of phlebology realized by best speakers and practitioners in Poland and abroad. We hope that it will meet with your expectations and it will be an opportunity to discuss and exchange experiences.

We hope that the upcoming meeting, with honorary patronage of Rector of the Medical University of Lublin - Prof. Andrzej Drop, the President of the City of Lublin - Dr Krzysztof Żuk, the Lubelskie Region Marshal - Sławomir Sosnowski and the Lubelskie Province Governor - Przemysław Czarnek, will contribute to emphasizing the important role of our center on the scientific map of Poland and Europe.


We cordially invite you to Lublin

Dr Piotr Terlecki and Prof. Tomasz Zubilewicz