header_ptf2018.jpg

 

 

Organizator Naukowy

 

logo_PTF.png

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Tomasz Zubilewicz

 

Wice-Przewodniczący Komitetu Naukowego

Piotr Terlecki               Tomasz Urbanek

 

Sekretariat Naukowy

Agnieszka Widomska

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel./fax (81) 53-257-07, e-mail: kchnlublin@op.pl