header_ptf2018_OK.jpg

 

 

ORGANIZATOR NAUKOWY | SCIENTIFIC ORGANIZER

 

logo_PTF_200dpi.jpg

Polskie Towarzystwo Flebologiczne

Polish Society of Phlebology

 

przy merytorycznym udziale / with substantial participation of
    

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego | Chairman of Scientific Committee

Tomasz Zubilewicz

Wice-Przewodniczący Komitetu Naukowego | Vice-chairmen of Scientific Committee

Piotr Terlecki               Tomasz Urbanek

Członkowie Komitetu Naukowego | Members of Scientific Committee

Paweł Brazis
Karol Chakkour
Larisa    Chernukha
Piotr Ciostek
Andrzej Dorobisz
Tomasz Drążkiewicz
Łukasz Dzieciuchowicz
Andrzej Eberhardt
Marcin Gabriel
Grzegorz Halena
Andrzej Ignaciuk
Marek Iłżecki
Grzegorz Jakiel
Dariusz Janczak
Tomasz Jargiełło
Arkadiusz Jawień
Aleksandra Jaworucka-Kaczorowska
Jan Jakub Kęsik
Mariusz Kózka
Zbigniew Krasiński
Dorota Krasowska
Marcin Kucharzewski
Mehmet Kurtoglu
Ferdinando    Mannello
Marek Maruszyński
Uldis Maurins
Michał Molski
Stanisław Molski
Nicolas Neaume
Peter Neglen
Grzegorz Oszkinis
Witold Owczarek
Katarzyna Pawlaczyk - Gabriel
Radosław Pietura
Stanisław Przywara
Thierry Richard
Wojciech Rybak
Zbigniew Rybak
Franz-Joseph Schingale
Aleksander Sieroń
Marian Simka
Michał Sojka
Agata    Stanek
Michał Stanisić
Walerian Staszkiewicz
Piotr Sznelewski
Ewa Szpringer
Andrzej Szuba
Filip Szymański
Michał Toborek
Witold Tomkowski
Frederic Vin
Andrzej Wolski
Witold Woźniak
Adam Zieliński

 

Sekretariat Naukowy | Scientific Secretary

Agnieszka Widomska

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel./fax (81) 53-257-07, e-mail: kchnlublin@op.pl

 

KOMITET ORGANIZACYJNY | ORGANISING COMMITTEE

Tomasz Zubilewicz
Piotr Terlecki
Stanisław Przywara
Marek Iłżecki
Agnieszka Widomska
Bożena Jabłońska