header_ptf2018.jpg

 

 

ORGANIZATOR NAUKOWY | SCIENTIFIC ORGANIZER

 

logo_PTF.png

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego | Chairman of Scientific Committee

Tomasz Zubilewicz

 

Wice-Przewodniczący Komitetu Naukowego | Vice-chairmen of Scientific Committee

Piotr Terlecki               Tomasz Urbanek

 

Sekretariat Naukowy | Scientific Secretary

Agnieszka Widomska

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel./fax (81) 53-257-07, e-mail: kchnlublin@op.pl