header_ptf2018.jpg

 


​ZARYS PROGRAMU NAUKOWEGO / PRELIMINARY PROGRAM

 

Czwartek, 21 czerwca 2018 r. / Thursday, June 21, 2018
 
W godzinach popołudniowych - szkolenia i kursy / Training and teaching courses
Sesja dla młodych flebologów / Session for young phlebologists

 

Piątek, 22 czerwca 2018 r. / Friday, June 22, 2018
 
Otwarcie kongresu / Opening Ceremony
Profilaktyka i leczenie ZCHZZ Anno Domini 2018 / Prevention and treatment of DVT Anno Domini 2018
Przewlekła choroba żylna - co mówią nowe wytyczne / Chronic venous disease - what the new guidelines say
Nowoczesne metody leczenia w PCHŻ / Modern methods of treatment in CVI
Trudne przypadki we flebologii Difficult cases in phlebology
      
 
Sobota, 23 czerwca 2018 r. / Saturday, June 23, 2018
 
Ostra i przewlekła niedrożność żył głębokich / Acute and chronic deep vein occlusion
Praktyczne aspekty flebologii / Practical aspects of phlebology
Prace oryginalne (termin nadsyłania prac do 31 marca 2018 r.) / Abstract sessions (submission deadline - March 31, 2018)