header_ptf2018_OK.jpg

 

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY | DETAILED PROGRAM

 

>> Pobierz program szczegółowy (pdf) | Download program (pdf) <<

 

 

PROGRAM  RAMOWY | GENERAL PROGRAM

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie | Organizers reserve the right to make changes in the program

 

Miejsce obrad / Venue:

Lubelskie Centrum Konferencyjne | LCK Lublin Conference Centre
2, Grottgera Street, 20-029 Lublin

www.lcklubelskie.pl

 

W trakcie wydarzenia planowane są wystąpienia promocyjne firm | During the event, companies' promotional lectures are planned


Czwartek, 21 czerwca 2018 | Thursday, June 21, 2018

Sale | Halls: S-2 / S-4, S-8 / S-3 / S-5, S-7

8:00

Rejestracja w biurze kongresu

| Registration at the congress office

10:30-12:00

WARSZTATY

| WORKSHOPS

10:00-10:15

OTWARCIE KONGRESU

| WELCOME AND OPENING

10:15-12:15 SESJA I. PRZEWLEKŁA CHOROBA ŻYLNA | SESSION 1. CHRONIC VENOUS DISEASE
12:15-12:30 Przerwa kawowa | Coffee break

12:30-13:00

WYKŁAD HONOROWY
Laser crossectomy - fiction or reality? Uldis Maurins

| HONORARY LECTURE
|Laser crossectomy - fiction or reality? Uldis Maurins

13:00-14:00 Obiad | Lunch
13:00-14:00 POSIEDZENIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FLEBOLOGICZNEGO | ASSEMBLY OF THE BOARD OF POLISH SOCIETY OF PHLEBOLOGY

14:00-16:00

SESJA II. WRZÓD ŻYLNY GOLENI. KOMPRESJOTERAPIA.

| SESSION 2. VENOUS ULCER. COMPRESSION THERAPY.

16:00-16:15 Przerwa kawowa | Coffee break

16:15-18:00

SESJA III. MEDYCYNA ESTETYCZNA

| SESSION 3. AESTHETIC MEDICINE

18:00 Kolacja (dla osób nie uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu PTF) | Dinner (for General Assembly non-participants)

18:15-19:30

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FLEBOLOGICZNEGO | GENERAL ASSEMBLY OF MEMBERS OF POLISH SOCIETY OF PHLEBOLOGY

19:30

Kolacja (dla osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu PTF)

| Dinner (for General Assembly participants)

 

Piątek, 22 czerwca 2018 | Friday, June 22, 2018

Sale | Halls: S-2 / S-4, S-8 / S-3 / S-5, S-7

9.00-10.30

WARSZTATY

| WORKSHOPS

09:00-10:30

SESJA IV. LIMFOFLEBOLOGIA

| SESSION 4. LYMPHO-PHLEBOLOGY

10:30-10:45

Przerwa kawowa

| Coffee break

 

10:45-13:00

SESJA V. ABLACJE TERMICZNE

| SESSION 5. THERMAL ABLATIONS

 

13:00-14:00

Obiad

| Lunch

   

13:00-14:00

POSIEDZENIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANGIOLOGICZNEGO

| ASSEMBLY OF THE BOARD OF POLISH SOCIETY OF ANGIOLOGY

   

14:00-15:45

SESJA VI. ABLACJE NIETERMICZNE I SKLEROTERAPIA

| SESSION 6. NON-THERMAL ABLATIONS AND SCLEROTHERAPY

   

15:45-16:00

Przerwa kawowa

| Coffee break

   

16:00-17:15

SESJA VII. MALFORMACJE NACZYNIOWE

| SESSION 7. VASCULAR MALFORMATIONS

   

17:15-17:30

Przerwa kawowa

| Coffee break

   

17:30-19:00

SESJA VIII. NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA MIEDNICY MNIEJSZEJ U KOBIET I MĘŻCZYZN

| SESSION 8. PELVIC VENOUS INSUFFICIENCY

   

19:00

Kolacja

| Dinner

   

 

Sobota, 23 czerwca 2018 | Saturday, June 23, 2018

Sale | Halls: S-2 / S-4, S-8 / S-3 / S-5, S-7

09:00-10:30

WARSZTATY

| WORKSHOPS

9:00-10:00

SESJA IX. ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA. CZĘŚĆ I

| SESSION 9. VENOUS THROMBOEMBOLIC DISEASE. PART 1

10:00-10:15

Przerwa kawowa

| Coffee break

10:15-11:45

SESJA X. ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA. CZĘŚĆ II.

| SESSION 10. VENOUS THROMBOEMBOLIC DISEASE. PART 2

11:45-12:00

Przerwa kawowa

| Coffee break

12:00-13:30

SESJA XI. PRZEWLEKŁA NIEDROŻNOŚĆ ŻYŁ GŁĘBOKICH

| SESSION 11. CHRONIC DEEP VEIN OCCLUSION (DVO)

13:30-14:30

Obiad

| Lunch

14:30-15:30

SESJA XII. DYSKUSJA PANELOWA - PREZENTACJA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH - KIEDY I JAK POSTĄPIĆ?

| SESSION 12. PANEL DISCUSSION. PRESENTATION OF CASES

15:30-15:45

Przerwa kawowa

| Coffee break

15:45-16:45

SESJA XIII. PRACE ORYGINALNE. CZĘŚĆ I

| SESSION 13. ORYGINAL PAPERS. PART 1

16:45-17:00 Przerwa kawowa | Coffee break
17:00-18:00 SESJA XIV. PRACE ORYGINALNE. CZĘŚĆ II | SESSION 14. ORYGINAL PAPERS. PART 2
18:00 ZAKOŃCZENIE KONGRESU | CLOSING
18:15 Kolacja | Dinner