header_ptf2018.jpg

 

 

PROGRAM  RAMOWY | PRELIMINAR PROGRAM

Organizers reserve the right to make changes in the program

 

Venue:
Lublin Conference Center
2, Grottgera Street, Lublin

www.lcklubelskie.pl
 

W trakcie wydarzenia planowane są wystąpienia promocyjne firm. / During the event, companies' promotional lectures are planned.


Czwartek, 21 czerwca 2018 r. | Thursday, June 21, 2018

9.00

Rejestracja w biurze konferencji

| Registration at the conference office

11:30-13:00

WARSZTATY

| WORKSHOPS

10:30-10:45

OTWARCIE KONFERENCJI 

| OPENING

10:45-11:15

WYKŁAD HONOROWY
|
wyklad z zakresu historii flebologii|

| HONORARY LECTURE
|lecture on the history of phlebology|

11:15-11:30

przerwa kawowa

| coffee break

11:30-13:00

BADANIA PODSTAWOWE WE FLEBOLOGII

| BASIC RESEARCH IN PHLEBOLOGY

13:00-14:00

obiad

| lunch

14:00-15:30

ASPEKTY PRAKTYCZNE FLEBOLOGII KLINICZNEJ

| PRACTICAL ASPECTS OF CLINICAL PHLEBOLOGY

15:30-15:45

przerwa kawowa

| coffee break

15:45-17:15

LIMFOFLEBOLOGIA

| LYMPHO-PHLEBOLOGY

17:15-17:30

przerwa kawowa

| coffee break

17:30-19:00

WRZÓD ŻYLNY GOLENI

| VENOUS ULCER

19:00

kolacja

| dinner

 

Piątek, 22 czerwca 2018 r. | Friday, June 22, 2018

9.00-10.30

WARSZTATY

| WORKSHOPS

09:00-10:30

PRZEWLEKŁA CHOROBA ŻYLNA

| CHRONIC VENOUS DISEASE

10:30-10:45

przerwa kawowa

| coffee break

 

10:45-11:15

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W LECZENIU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ

| MODERN TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY

 

11:15-11:30

przerwa kawowa

| coffee break

   

11:30-13:00

PROBLEMY KLINICZNE WSPÓŁCZESNEJ FLEBOLOGII

| CLINICAL PROBLEMS AND CHALENGES OF MODERN PHLEBOLOGY

   

13:00-14:00

obiad

| lunch

   

14:00-15:30

MEDYCYNA ESTETYCZNA

| AESTHETIC MEDICINE

   

15:30-15:45

przerwa kawowa

| coffee break

   

15:45-17:15

ZESPÓL PRZEKRWIENIA BIERNEGO MIEDNICY

| PELVIC CONGESTION SYNDROME

   

17:15-17:30

przerwa kawowa

| coffee break

   

17:30-19:00

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FLEBOLOGICZNEGO

| GENERAL ASSEMBLY OF MEMBERS OF POLISH SOCIETY OF PHLEBOLOGY

   

19:00

kolacja

| dinner

   

 

Sobota, 23 czerwca 2018 r. | Saturday, June 23, 2018

09:00-10:30

WARSZTATY

| WORKSHOPS

10:30-10:45

przerwa kawowa

| coffee break

10:45-11:15

ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA

| VENOUS THROMBOEMBOLIC DISEASE

11:15-11:30

przerwa kawowa

| coffee break

11:30-13:00

PRZEWLEKŁA NIEDROŻNOŚĆ ŻYŁ GŁĘBOKICH

| CHRONIC VENOUS OCCLUSIVE DISEASE

13:00-14:00

obiad

| lunch

14:00-15:30

DYSKUSJA PANELOWA - TRUDNE PRZYPADKI I POWIKŁANIA

| PANEL DISSCUSSION ON DIFFICULT CASES AND COMPLICATIONS

15:30-15:45

przerwa kawowa

| coffee break

15:45-17:15

MALFORMACJE NACZYNIOWE

| VASCULAR MALFORMATIONS

17:15

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

| CLOSING

19.00

kolacja

| dinner