header_ptf2018.jpg

 

 

PORGRAM TOWARZYSZĄCY | ACCOMPANYING PROGRAM

Sobota, 23 czerwca 2018 r.
Koncert - cena 50 zł/os.

Po zakończeniu obrad i kolacji w sobotę, 23 czerwca 2018 r. zaproszamy chętnych na fakultatywny, dodatkowo płatny koncert lokalnego artysty.

 

Uczestnictwo w programie towarzyszącym jest niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE. Uczestnictwo jest finansowane z opłat indywidualnych i wpłat od sponsorów niemedycznych.

         
 

Saturday, June 23, 2018
Concert - price 15 EUR/pax

After closing of the congress and dinner on Saturday, June 23 stayers are invited to optional and paid concert of a local artist.

 

Participation in the accompanying program is not financed from the funds of innovative companies associated in INFARMA. Participation is financed by individual fees and payments from non-medical sponsors.