header_ptf2018.jpg

 

 

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA W KONGRESIE / CONGRESS REGISTRATION

dostępne wkrótce / available soon

Kongres przeznaczony jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia. / The conference is destined for medical doctors who are authorized to issue prescriptions or people who trade medical products. Please provide your physician license (PZD) number or your eligibility statement during registration.

 

BIURO ORGANIZACYJNE / ORGANIZING OFFICE

Skolamed_adres_2017_Medtech.png

 

Wysokość opłat rejestracyjnych zostanie podana w późniejszym terminie.

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  • udziału w wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  • otrzymania programu kongresu, identyfikatora, torby konferencyjnej
  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem (bez wydarzeń fakultatywnych).

Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

Opłata osoby towarzyszącej uprawnia do korzystania z wyżywienia zgodnie z programem (bez wydarzeń fakultatywnych).

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Deutsche Bank Polska S.A. - Oddział Lublin
numer konta: 59 1910 1048 2305 0063 2357 0007