header_ptf2018_OK.jpg

 

 

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE | ACCOMPANYING WORSHOPS

Biuro Kongresu będzie przyjmować zapisy na konkretne warsztaty (oprócz otwartych warsztatów) od rana w dniach 21 i 22 czerwca 2018 w miejscu obrad. Zarejestrowani uczestnicy mają też możliwość rezerwacji miejsca z wyprzedzeniem drogą mailową na adres: kongres@skolamed.pl Prosimy o wpisanie w tytule maila "warsztaty ptf2018".

Congress participants can sign up for non-open workshops at the registration desk from the morning of June 21 and 22, 2018 at the venue. Registered participants can also make pre-registration for specified workshop by e-mail to: kongres@skolamed.pl (mail title "workshops ptf2018")

 

Czwartek, 21 czerwca 2018 | Thursday, June 21, 2018

 

10:30 – 12:00    ULTRASONOGRAFIA WE FLEBOLOGII
/ ULTRASONOGRAPHY IN PHLEBOLOGY

Sala warsztatowa S-8 (IV piętro) | Workshop Hall S-8 (fourth floor)

Prowadzenie | Tutors: Andrzej Eberhardt, Marcin Gabriel,
Jan Jakub Kęsik, Adam Zieliński

Wsparcie firmy | With support of TMS Sp. z o.o. / Canon Medical Systems

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane z wyprzedzeniem, drogą mailową oraz rano w dniu 21 czerwca 2018 w miejscu obrad (Biuro Konferencji). Certyfikaty nie są przewidziane. | The number of places is limited. Applications for workshop will be accepted in advance, by email and in the morning of June 21, 2018 at the venue (registration desk). Certificates are not provided.

 

10:30 – 12:00    KOMPRESJOTERAPIA | COMPRESSION THERAPY

Sala warsztatowa S-4 (II piętro) | Workshop Hall S-4 (second floor)

Prowadzenie | Tutors: Marek Iłżecki, Krzysztof Paruzel

Wsparcie firmy | With support of medi

Warsztaty otwarte - nie obowiązują zapisy. Uczestnicy mogą wziąć udział w miarę dostępności miejsc na sali. Certyfikaty nie są przewidziane. | Open workshops - no pre-registration. Participants can take part according to availability of places in the workshop hall. Certificates are not provided.

 

Piątek, 22 czerwca 2018 | Friday, June 22, 2018

 

09:00 – 10:30    KOMPLEKSOWE POSTĘPOWANIE W OWRZODZENIACH ŻYLNYCH GOLENI | HOLISTIC MANAGEMENT OF VENOUS LEG ULCERS

Sala warsztatowa S-8 (IV piętro) | Workshop Hall S-8 (fourth floor)

Prowadzenie | Tutors: Mariusz Kózka, Joanna Rudek

Warsztaty otwarte - nie obowiązują zapisy. Uczestnicy mogą wziąć udział w miarę dostępności miejsc na sali. Certyfikaty nie są przewidziane. | Open workshops - no pre-registration. Participants can take part according to availability of places in the workshop hall. Certificates are not provided.

 

09:00 – 10:30    PRZEWLEKŁA NIEDROŻNOŚĆ ŻYŁ GŁEBOKICH
| CHRONIC VENOUS OCCLUSIVE DISEASE

Sala warsztatowa S-4 (II piętro) | Workshop Hall S-4 (second floor)

Prowadzenie | Tutors: Peter Neglen, Jan Jakub Kęsik

Warsztaty otwarte - nie obowiązują zapisy. Uczestnicy mogą wziąć udział w miarę dostępności miejsc na sali. Certyfikaty nie są przewidziane. | Open workshops - no pre-registration. Participants can take part according to availability of places in the workshop hall. Certificates are not provided.

 

Sobota, 23 czerwca 2018 |Saturday, June 23, 2018

 

09:00 – 10:30    LECZENIE SKOJARZONE WENULEKTAZJI I TELEANGIEKTAZJI KOŃCZYN DOLNYCH | COMBINED TREATMENT OF VENU-LECTASIAS AND TELEANGIECTASIAS.

Sala warsztatowa S-8 (IV piętro) | Workshop Hall S-8 (fourth floor)

Prowadzenie | Tutors: Frederic Vin, Wojciech Rybak

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia będą przyjmowane z wyprzedzeniem, drogą mailową oraz rano w dniu 21 czerwca i w dniu 22 czerwca 2018 w miejscu obrad (Biuro Konferencji). Certyfikaty nie są przewidziane. | The number of places is limited. Applications will be accepted in advance, by email and in the morning of June 21 and June 22, 2018 at the venue (registration desk). Certificates are not provided.

 

09:00 – 10:30    FLEBOGRIF | FLEBOGRIF

Prowadzenie | Tutors: Marek Iłżecki, Piotr Terlecki

Sala warsztatowa S-4 (II piętro) | Workshop Hall S-4 (second floor)

Wsparcie firmy | With support of Balton

Warsztaty otwarte - nie obowiązują zapisy. Uczestnicy mogą wziąć udział w miarę dostępności miejsc na sali. Certyfikaty nie są przewidziane. | Open workshops - no pre-registration. Participants can take part according to availability of places in the workshop hall. Certificates are not provided.